MENY
16. september 2021

Om Mjøskonferansen

Velkommen til Mjøskonferansen – Innlandets kompetansearena og møteplass for næringsliv og akademia!

Visjonen til Mjøskonferansen er å være en felles kompetansearena og møteplass for «læringsliv» og næringsliv i Innlandet.

Konferansen skal gjennom fokus på en bærekraftig næringsutvikling, nettverk og innovasjon bidra til å rigge og styrke Innlandets næringsliv og arbeidsliv for fremtiden!

Målet er å styrke regionens posisjon og felles identitet gjennom å løfte frem aktuelle globale og lokale trender og problemstillinger, dele kompetanse og skape engasjement. I partnerskap med NTNU jobber vi for høyt faglig utbytte, sosiale nettverk og et bærekraftig samarbeid på tvers av næringene i Innlandet.

Siden 2002 har Mjøskonferansen vært en viktig nettverksarena i Innlandet og fremhever fellesskapet i Innlandsregionen. Hvis deltagerne går hjem etter endt dag med nye kontakter og kunnskap de ikke visste at de trengte da de kom, har konferansen nådd et viktig mål.

Mjøskonferansen arrangeres av Mjøskonferansen AS med følgende eiere:

 

Hamarregionen utvikling og reiseliv
Eli Bryhni, styreleder

Eidsiva Energi
Elisabeth Krokeide, styremedlem

Oppland Arbeiderblad AS
Erik Sønstelie, styremedlem

Gjøvikregionen Utvikling
Tore Jan Killi, styremedlem

Totens Sparebank
Rolf Endre Delingsrud, styremedlem

DNB
Inge Kjetil Grini, styremedlem

Sparebank 1 Østlandet
Geir Inge Brelin, styremedlem

.

Bakgrunn og mer om Mjøskonferansen

Selskapet har et ikke-kommersielt formål.

Konferansen evalueres årlig gjennom publikumsundersøkelser, og vi tilpasser den videre utviklingen av konferansen i tråd med deltakernes tilbakemeldinger.

Mjøskonferansen ble arrangert for første gang i 2002 og ble etablert som eget selskap i 2009. Konferansen har befestet sin posisjon blant Innlandets mest attraktive og innovative møteplasser. Årlig gjestes konferansen av ca 250 deltakere. Programmet tilpasses kollektivtransport på tvers i Innlandet, og transport med Mjøscharter over Mjøsa.

Gjennom konferansen skal nye perspektiver presenteres, nettverk bygges, tillit, trender og muligheter skapes og synliggjøres.

En felles møteplass og kompetansesarena som løfter frem regionens næringsliv, felles utfordringer og muligheter. Et program med høy kvalitet som engasjerer og utfordrer konferanse-deltakerene.

Ambisjonen er at konferansen kan styrke koplingen mellom næringsliv og akademia, Innlandets identitet og synliggjøre regionen både nasjonalt og internasjonalt. Mjøskonferansen kan bidra til innovasjon, økt samhandling, økt tilflytting og flere arbeidsplasser i Innlandet.

.

Programkomitéen for 2021 består av:

Vegar Strand, Oplandske AS
Erik Sønstelie, Oppland Arbeiderblad
Hege Tokerud, NTNU Technology Transfer
Anne Ekornholmen, Nationen
Eirik Haagensen, Lillehammer kommune
Håvard Røste, Hamar Media AS
Erik Hagen, Innlandet fylkeskommune
Ragnhild Dotseth og Aasne Tveter Fiskum, Mjøskonferansen AS

Samarbeidspartnere