MENY

Om Mjøskonferansen

Velkommen til Mjøskonferansen – Innlandets kompetansearena og møteplass for næringsliv og akademia!

Visjonen til Mjøskonferansen er å være en felles kompetansearena og møteplass for «læringsliv» og næringsliv i Innlandet.

Konferansen skal gjennom fokus på en bærekraftig næringsutvikling, nettverk og innovasjon bidra til å rigge og styrke Innlandets næringsliv og arbeidsliv for fremtiden!

Målet er å styrke regionens posisjon og felles identitet gjennom å løfte frem aktuelle globale og lokale trender og problemstillinger, dele kompetanse og skape engasjement. I partnerskap med NTNU jobber vi for høyt faglig utbytte, sosiale nettverk og et bærekraftig samarbeid på tvers av næringene i Innlandet.

Siden 2002 har Mjøskonferansen vært en viktig nettverksarena i Innlandet og fremhever fellesskapet i Innlandsregionen. Hvis deltagerne går hjem etter endt dag med nye kontakter og kunnskap de ikke visste at de trengte da de kom, har konferansen nådd et viktig mål.

Mjøskonferansen arrangeres i et bredt samarbeid med blant andre:

NTNU Gjøvik
Lillehammer-regionen
Elverum Vekst
Høgskolen i Innlandet
Hamarregionen utvikling
Gjøvikregionen utvikling
Innlandet fylkeskommune

 

Mjøskonferansen AS har følgende eiere:

Hamarregionen utvikling
Eli Bryhni, styreleder (epost)

Eidsiva Energi
Elisabeth Krokeide, styremedlem (epost)

Oppland Arbeiderblad AS
Erik Sønstelie, styremedlem (epost)

Gjøvikregionen Utvikling
Svein Håvar Korshavn, styremedlem (epost)

Totens Sparebank
Rolf Endre Delingsrud, styremedlem (epost)

DNB
Inge Kjetil Grini, styremedlem (epost)

.

Bakgrunn og mer om Mjøskonferansen

Selskapet har et ikke-kommersielt formål.

Konferansen evalueres årlig gjennom publikumsundersøkelser, og vi tilpasser den videre utviklingen av konferansen i tråd med deltakernes tilbakemeldinger.

Mjøskonferansen ble arrangert for første gang i 2002 og ble etablert som eget selskap i 2009. Konferansen har befestet sin posisjon blant Innlandets mest attraktive og innovative møteplasser. Årlig gjestes konferansen av ca 250 deltakere. Programmet tilpasses kollektivtransport på tvers i Innlandet, og transport med Mjøscharter over Mjøsa.

Gjennom konferansen skal nye perspektiver presenteres, nettverk bygges, tillit, trender og muligheter skapes og synliggjøres.

En felles møteplass og kompetansesarena som løfter frem regionens næringsliv, felles utfordringer og muligheter. Et program med høy kvalitet som engasjerer og utfordrer konferanse-deltakerene.

Ambisjonen er at konferansen kan styrke koplingen mellom næringsliv og akademia, Innlandets identitet og synliggjøre regionen både nasjonalt og internasjonalt. Mjøskonferansen kan bidra til innovasjon, økt samhandling, økt tilflytting og flere arbeidsplasser i Innlandet.

.

Programkomitéen for 2023 består av:

Nils Kalstad, NTNU
Torstein Sole-Gärther, Eidsiva
Erik Hagen, Innlandet fylkeskommune
Frode Iversen , Leder NT6
Ine Wigernæs, HINN
Gunn Mari Sund Rusten, Digital Innlandet
Håvard Røste, Kilde
Kristina Kveselyte, Hamarregionen utvikling
Berte Helgestad, Hamarregionen utvikling
Eli A. Bryhni – styreleder Mjøskonferansen, Hamarregionen utvikling
Ingrid Busterud, HelseINN
Hege Tokerud, Aiba
Sven Håvar Korshavn, Gjøvikregionen utvikling
Andrea Indahl, Lillehammer-regionen Vekst
Guro Storlien Evensen, The Norwegian Cluster for Cyber Security

Samarbeidspartnere

Faktura/EHF:

Oppgi organisasjonsnummer 994 459 600 for å sende faktura via EHF. Dersom du ikke har mulighet til dette, kan du sende faktura per epost direkte til mottak her. Påfør postadresse Grønnegata 83, 2317 Hamar.