MENY
24. oktober 2020

Om Mjøskonferansen

Velkommen til Mjøskonferansen – Innlandets kompetansearena og møteplass for læringsliv og næringsliv!

Visjonen til Mjøskonferansen er å være en felles kompetansearena og møteplass for «læringsliv» og næringsliv i Innlandet. Målet er å styrke regionens posisjon og felles identitet gjennom å løfte frem aktuelle globale og lokale trender og problemstillinger, dele kompetanse og skape engasjement.

Siden 2002 har Mjøskonferansen vært en viktig nettverksarena i Innlandet og fremhever fellesskapet i Innlandsregionen. Hvis deltagerne går hjem etter endt dag med nye kontakter og kunnskap de ikke visste at de trengte da de kom, har konferansen nådd et viktig mål.

Mjøskonferansen arrangeres av Mjøskonferansen AS med følgende eiere:

Eidsiva Energi
Elisabeth Krokeide, styreleder

Oppland Arbeiderblad AS
Erik Sønstelie, styremedlem

Gjøvikregionen Utvikling
Tore Jan Killi, styremedlem

Hamarregionen utvikling og reiseliv
Eli Bryhni, styremedlem

Totens Sparebank
Rolf Endre Delingsrud, styremedlem

DNB
Inge Kjetil Grini, styremedlem

Sparebank 1 Østlandet
Geir Inge Brelin, styremedlem

.

Bakgrunn og mer om Mjøskonferansen

Selskapet har et ikke-kommersielt formål.

Konferansen evalueres årlig gjennom publikumsundersøkelser, og vi tilpasser den videre utviklingen av konferansen i tråd med deltakernes tilbakemeldinger.

Mjøskonferansen ble arrangert for første gang i 2002 og ble etablert som eget selskap i 2009. Konferansen har befestet sin posisjon blant Innlandets mest attraktive og innovative møteplasser. Årlig gjestes konferansen av ca 250 deltakere. Programmet tilpasses kollektivtransport på tvers i Innlandet, og transport med Mjøscharter over Mjøsa.

Gjennom konferansen skal nye perspektiver presenteres, nettverk bygges, tillit, trender og muligheter skapes og synliggjøres.

En felles møteplass og kompetansesarena som løfter frem regionens næringsliv, felles utfordringer og muligheter. Et program med høy kvalitet som engasjerer og utfordrer konferanse-deltakerene.

Ambisjonen er at konferansen kan styrke koplingen mellom næringsliv og akademia, Innlandets identitet og synliggjøre regionen både nasjonalt og internasjonalt. Mjøskonferansen kan bidra til innovasjon, økt samhandling, økt tilflytting og flere arbeidsplasser i Innlandet.

.

Programkommitéen for 2020 består av:

Vegar Strand, Hoff SA
Erik Sønstelie, Oppland Arbeiderblad
Hege Tokerud, NTNU Technology Transfer
Anne Ekornholmen, Hamar Arbeiderblad
Eirik Haagensen, Lillehammer kommune
Håvard Røste, Hamarregionen utvikling og reiseliv
Erik Hagen, Innlandet fylkeskommune
Ragnhild Dotseth, Mjøskonferansen AS
Aasne Tveter Fiskum, Mjøskonferansen AS

Samarbeidspartnere