MENY

Mjøskonferansen ønsker å være en pådriver for et tettere samarbeid mellom næringsliv og akademia, som sentral leverandør av kompetanse, samarbeid om nye praksiser, prosesser og produkter. 

I 2021 har vi gleden av å ha NTNU v/Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi med som partner og godt representert under konferansen.

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi driver forskning og utdanning innen cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester.

Instituttet er vert for Center for Cyber and Information Security (NTNU CCIS), Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors (SFI NORCICS), Norwegian Cyber Range (NCR) og Norges nasjonale forskerskole innen data og informasjonssikkerhet (COINS).

Les mer på instituttets hjemmeside.

(Foto: NTNU)