Bakgrunnsbilde
Logo


17. - 18. juni 2015, Gjøvik Gård og Skibladner

Om Mjøskonferansen

Mjøskonferansen arrangeres årlig som møteplass for aktører innen politikk, næringsliv, kultur og medier i Innlandet. Konferansen ble første gang arrangert i 2002, og har befestet sin posisjon som en viktig arena for innovasjon, samhandling og regional utvikling.

Mjøskonferansen AS ble etablert som eget selskap høsten 2009. Selskapets formål er å arrangere konferanser og seminarer under selskapets navn i Innlandet med spesiell fokus på Mjøsområdet. Selskapet skal bidra til å skape økt regional og nasjonal bevissthet om næringslivet i Mjøsdistriktet, og styrke kontakten og samarbeidet mellom næringslivet og offentlige myndigheter i regionene.

Eiere:

Eidsiva Vekst AS 
Elisabeth Krokeide, styreleder

Oppland Arbeiderblad AS
Tonje Sagstuen, styremedlem

Gjøvikregionen Næringsråd
Tore Jan Killi, styremedlem

Hamarregionen Utvikling
Anne Britt Svensrud, styremedlem 

Totens Sparebank 
Thorleif Lilløy, styremedlem

DNB 
Inge Kjetil Grini, styremedlem

Sparebanken Hedmark 
Geir Inge Brelin, styremedlem

 

Programkommitéen for 2015 består av:

Gunn Mari Rusten, Mjøskonferansen AS

Hjalmar Solbjør, Oppland Fylkeskommune

Christl Kvam, NHO Innlandet

Ragnhild Dotseth, Eidsiva Vekst AS

Eli Bryhni, Hamarregionen Utvikling

Eirik Haagensen, Lillehammer kommune

Karl Olav Nordengen, EVRY AS

Harald Odde, Oppfølgingsenheten frisk

 

Alt innhold © Mjoskonferansen AS, 2013. Utviiklet av Tag Studio AS. Drevet av Tag Content Studio.